BMX dráha

Provozní řád BMX dráhy Míkovice

Provozovatel dráhy: BIKROS Míkovice o.s.

 

I. Uživatelé jsou povinni seznámit se s tímto Provozním řádem. Ten je k tomuto účelu umístěn na viditelném místě.

II. BMX dráha a její bezprostřední okolí smí být užíváno pouze k určenému účelu. Jakékoliv jiné aktivity nejsou bez svolení provozovatele povoleny.

III. Na dráhu je vstup povolen pouze členům oddílu Tufír týmu. Pro jiné oddíly je možný vstup po předchozí dohodě se zástupcem provozovatele a na vlastní odpovědnost svých členů.

Kontakt: Eduard Novák mobil: 602 780 363, e-mail: info@sea-autoplachty.cz

IV. Provozovatel neodpovídá za úrazy způsobené na dráze či v areálu díky neoprávněnému vstupu na dráhu a neodpovědným přístupem k bezpečnosti své nebo svých dětí.

V. Uživatelé se po dráze nesmí pohybovat sami bez dozoru dalších osob pro případ nutnosti poskytnutí či přivolání rychlé zdravotnické pomoci.

VI. Uživatelé se na pozemku dráhy musí řídit pokyny Provozovatele.

VII. Jakékoli poškozování dráhy, příslušenství, zařízení a staveb na pozemku či neoprávněné vniknutí na pozemek mimo určenou dobu (viz bod III.) je zakázáno a bude hlášeno Policii ČR.

VIII. Vjezd motorových vozidel je možný jen na plochu určenou jako parkoviště. Pohyb motorových vozidel mimo tuto plochu je zakázáno.

IX. Zákaz jízdy po BMX dráze na motocyklech, čtyřkolkách a jiných motorových vozidlech. Zákaz jízdy modelů na dálkové ovládání.

 

Povinná výbava pro jízdu na BMX dráze:

  • BMX kolo nebo horské kolo k tomu určené

  • integrální helma

  • rukavice s dlouhými prsty

  • tričko s dlouhým rukávem nebo dres

  • chrániče loktů a předloktí

  • chrániče kolen a holení

 

Provozní řád je závazný pro všechny uživatele BMX dráhy a vstupem do areálu dráhy uživatel/návštěvník potvrzuje seznámení se s tímto Provozním řádem a vyjadřuje souhlas s jeho obsahem.